Víme, čím žijete

9 VOLEBNÍCH PRIORIT

Rodinná politika

Jak praví známé heslo „Rodina je základ státu“ – toho jsme si plně vědomi, a tak budeme všemi dostupnými prostředky spoluvytvářet kvalitní zázemí pro spokojenost rodin v kraji.

Zemědělství a životní prostředí

Nejlepší ekolog je správně hospodařící zemědělec. Vnímáme, že existuje velice úzká spojitost mezi přístupem k zemědělství a ochranou naší planety. Vidíte to taky tak?

Školství

Národ může být jen tak vzdělaný, jak má kvalitní školský systém. Budeme usilovat o erudované učitele a kvalitní vzdělávání poskytované v obcích co nejblíže bydlišti žáků.

Doprava

Přeprava v rámci obce a kraje je někdy bohužel obtížnější, než se může na první pohled zdát. Podpoříme stavbu obchvatů, rozvoj mikro mobility i vybudování nových cyklostezek.

Zdravotnictví a sociální péče

Zdraví máme všichni jen jedno, proto usilujeme o stabilizaci kvalitního personálu ve zdravotnictví a sociální péči od lékařů, přes sestry, až po pečovatele a sociální pracovníky.

Hospodářství

Nikoliv konkurence, ale spolupráce. Zasadíme se o oživení ekonomiky v kraji po krizi vyvolané koronavirovou pandemií. Podpoříme malé a střední podnikatele i vědu a výzkum.

Kultura a cestovní ruch

Živou kulturu chápeme jako nedílnou součást občanské společnosti. Podporujeme živé umění i ochranu památkové péče. Budeme prosazovat pestrost kulturní nabídky v kraji.

Rozvoj venkova

Náš kraj má kromě své metropole převážně venkovský charakter. Chceme, aby se zastavil odliv obyvatel z venkova, proto budeme usilovat o zlepšení jejich životních podmínek.

Bezpečnost

Integrovaný záchranný systém v kraji musí bezchybně fungovat. Bezpečí a zdraví občanů nesmí být ohroženo. Budeme dále pokračovat ve spolupráci kraje se záchrannými složkami.