Tradice i autenticita

NAŠE HODNOTY

Naše hodnoty nejsou jen součástí volebního programu pro následující volební období, ale alfou a omegou každodenního konání nás všech.

Demokracie

Chráníme demokracii, protože si teď – víc než kdy jindy – uvědomujeme, že je v ohrožení. Chceme žít ve svobodném státě a demokratickém kraji.

Tradice

Celá Evropa je postavená na tradičních křesťanských hodnotách a morálce. Naše strana také. To však neznamená, že jsme tady pouze pro věřící.

Lokálnost

Jsme vám nablízku – proto víme, co vás skutečně trápí a jaké jsou vaše potřeby a priority. Představujeme pomyslnou „spojku“ mezi obcí a státem.

Jsme lidovci, agrárníci, starostové a nezávislí. Ale především jsme sami sebou. Už od dob první republiky od roku 1919, kdy naše strana vznikla.

Solidarita

Ne každý má v životě stejné příležitosti. Pomáháme zejména znevýhodněným skupinám. Ale pozor – nezaměňujte solidaritu se socialismem.

Nemáme před vámi, co skrývat. Zasazujeme se o transparentnost veškerého financování, s čímž úzce souvisí i efektivita hospodaření.