Seznamte se

NAŠI KANDIDÁTI

To jsme my – Koalice pro Plzeňský kraj. Proč kandidujeme do krajských voleb, co by každý z nás chtěl změnit a co děláme, když zrovna nepracujeme?

1. Ivana Bartošová

59 LET, PLZEŇ 3-NOVÁ HOSPODA, NÁMĚSTKYNĚ HEJTMANA, KDU-ČSL

Motto: Řečí se světlo moudrosti rozlévá. (Jan Amos Komenský)
Profese: náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch
Rodinný stav: vdaná, tři děti a tři vnoučata

Jaké oblasti se věnujete a proč?

Školství se věnuji celý život, a proto mohu kvalifikovaně řešit celé řady problémů a zkvalitňovat podmínky pro rozvoj materiálních a personálních podmínek škol v Plzeňském kraji. Jsem členkou celostátního výboru a celostátní konference, členkou komise pro školství a finančního výboru KDU-ČSL. Jsem zastupitelkou obvodu Plzeň 3.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

I nadále se chci aktivně spolupodílet na rozvoji kvality školství v Plzeňském kraji – jde mi o to, aby v kraji byly moderní školy, které žákům nabízejí atraktivní cestu ke vzdělanosti. V oblasti cestovního ruchu chci ukazovat krásy Plzeňského kraje novým návštěvníkům. V neposlední řadě se budu zasazovat o efektivní chod městského obvodu Plzeň 3.

Jak trávíte svůj volný čas?

Mám ráda pěší turistiku, s oblibou jezdím na kole a miluju chalupaření. Když je volno, cestujeme s celou rodinou po Česku. Věnuji se zpěvu, hře na kytaru a po náročném dni se nejlépe odreaguji četbou historických románů a detektivek nebo luštěním sudoku.

2. Pavel Šrámek

55 LET, PLZEŇ, FARMÁŘ, PŘEDSEDA ADS

Motto: Vždy je třeba používat zdravý selský rozum.
Profese: předseda ADS, podnikatel v zemědělství a potravinářství
Rodinný stav: rozvedený, tři děti

Jaké oblasti se věnujete a proč?

Kromě životního prostředí a zemědělství se věnuji také zahraniční politice a ekonomii. Ve sněmovně jsem působil jako místopředseda zahraničního výboru. Česká republika je malý stát uprostřed Evropy a její dějiny vždy závisely na mezinárodní politice. Rád bych se jí věnoval i na krajské úrovni i v oblasti vztahů s našimi partnerskými městy v zahraničí, s našimi sousedy v Bavorsku, Rakousku i jinde.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci, aby odbor životního prostředí a zemědělství byl plnohodnotnou součástí

krajské samosprávy, a aby do této oblasti kraj investoval daleko více. Otázka vody, sucha, kůrovce, nedostatek organické hmoty v půdě, to jsou všechno věci, na kterých závisí a stále více bude záviset náš život a jejich důležitost bude stoupat. Chci tuto oblast na krajské úrovni pozvednout na úroveň nejvyšších priorit.  

Jak trávíte svůj volný čas?

Rád sportuji, je to vlastně taková moje závislost. V mládí jsem hrál vrcholově volejbal a byl i členem juniorského reprezentačního týmu Československa. Běhám, plavu, hraji snad všechny druhy týmových sportů. Snažím se k tomu vést i moje syny. Když si sport zamilujete, nemůžete s ním přestat.

3. Tomáš Rada

54 LET, ROKYCANY, MÍSTOSTAROSTA MĚSTA, NESTRANÍCI

Motto: Lidé spolu musí mluvit, mají-li se domluvit. (Antoine de Saint-Exupéry)
Profese: místostarosta
Rodinný stav: svobodný, dvě děti

Jaké oblasti se věnujete a proč?

Věnuji se oblasti financí a nemohu a nechci se smířit s neúčelným vynakládáním finančních prostředků. Mimo to se věnuji sociální problematice, protože jsem zastáncem mezigenerační solidarity. A v neposlední řadě také kultuře. Rozvoj místní kultury přispívá k vytvoření lepšího prostředí pro život.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci dosáhnout zdravého financování kraje a zabránit jeho neúčelnému zadlužení. Budu usilovat o podporu rozvoje organizací zajišťující péči o seniory, zachování sítě nemocnic v kraji a zajištění dostupnosti lékařské péče pro všechny občany i v odlejších částech kraje.

Jak trávíte svůj volný čas?

Když si potřebuju vyčistit hlavu, obuji si pohorky, sbalím batoh a vyrazím na hory nebo na kolo. Už od útlého věku je mou velkou vášní umění a taky historie a sběratelství. Sbírám věci spojené s rokycanskými okresem – pivní láhve, odznaky, medaile, pohlednice a poštovní historii. Kromě toho jsem aktivním členem a předsedou spolku Rokycanští patrioti.

4. Petr Náhlík

59 LET, PLZEŇ 2-SLOVANY, MANAŽER V DOPRAVĚ, KDU-ČSL

Motto: Oko za oko – a celý svět bude slepý. (Mahátma Gándhí)
Profese: projektový manažer v dopravě
Rodinný stav: ženatý, tři děti

Jaké oblasti se věnujete a proč?

Od roku 1990 se věnuji komunální politice v Plzni. Soustředil jsem se vždy na to, co bylonejvíce třeba – od bytové politiky, přes cyklostezky a životní prostředí až po dopravu. V poslední době se zaměřuji právě na veřejnou dopravu a zlepšení spolupráce státu, kraje a obcí v dopravní oblasti.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Budu usilovat o lepší dopravní obslužnost obcí. Chci začít koordinovat investice státu, kraje a obcí do silničních komunikací a koordinovat údržbu a rekonstrukci železničních tratí s výstavbou autobusových terminálů u železničních stanic.

Jak trávíte svůj volný čas?

Od dětství se věnuji skautingu, protože vnímám, že je to smysluplný program na celý život. Volný čas trávím se svou ženou a našimi dětmi a také s kamarády. Společně se věnujeme trampingu a cykloturistice. V rámci svých časových možností čtu kvalitní knihy a spolu se synem pracujeme na zahradě.

5. Václav Bulín

61 LET, ŠTICHOVICE, TECHNIK V ZEMĚDĚLSTVÍ, ADS

Motto: Je třeba se chovat jako sedláci, ti znají dobu úspěchu i neúspěchu.
Profese: technik v zemědělství
Rodinný stav: ženatý, tři děti

Jaké oblasti se věnujete a proč?

Celý svůj profesní život se věnuji zemědělství a nedokážu si představit, že bych dělal cokoliv jiného. Od roku 1993 jsem předsedou Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Do roku 2006 jsem také působil v obecním zastupitelstvu. Na krajské úrovni chci změnit celkový přístup k zemědělství, především vnímání právnických osob nás zemědělců širokou veřejností.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci dosáhnout toho, aby se Plzeňský kraj věnoval zemědělství podstatně víc než dosud a spravedlivě posuzoval všechny formy hospodaření. Veřejnosti je třeba nabídnout pravdivý obraz o přírodě, krajině a výrobě potravin.

Jak trávíte svůj volný čas?

Rodina, život na vesnici a plzeňský hokej. Tak by se daly v kostce shrnout moje koníčky. Ve volném čase se věnuji rodině a práci kolem domu. Mezi naše domácí zvířata patří slepice, koza, kočky a psí nalezenec fenka belgického ovčáka Eli. Jsem dobrovolný hasič, kromě toho i myslivec a včelař – mám celkem šest včelstev.

6. Josef Gilbert Matuška

47 LET, MANĚTÍN, STAROSTA MĚSTA, NESTRANÍCI

Motto:  Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody
Profese: starosta města Manětín
Rodinný stav: ženatý, dvě děti

Jaké oblasti se věnujete a proč?

Vzhledem ke své práci starosty města Manětína se zabývám především záležitostmi, které pomáhají rozvíjet venkovské části kraje. Řeším otázku, jak prezentovat zdejší kraj a pozvat lidi z celé republiky, aby navštívili Manětínsko. Podporuji aktivity, které vedou k opravě historických skvostů a snažím se měnit letitý názor, že památky v Manětíně jsou zátěží.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Určitě chci pokračovat v podpoře venkova – zvláště malých měst a obcí, které jsou pro náš kraj tak typické. Vnímám, že venkov v sobě nese obrovský potenciál a jeho rozvoj je nesmírně důležitý. To bohužel často neladí s dnešním většinovým názorem.

Jak trávíte svůj volný čas?

Protože mám volného času poměrně málo, tak svůj volný čas trávím především se svou rodinou a věnuji se svým dětem. S rodinou pravidelně vyjíždíme na kole do blízkého i vzdálenějšího okolí Manětína, kde máme stále co poznávat. Mým velkým koníčkem je hokej a to především zámořská NHL.

7. Jiří Lodr

59 LET, PLZEŇ 4-DOUBRAVKA, ŘEDITEL DIECÉZNÍ CHARITY, KDU-ČSL

Motto: Život v pravdě. 
Profese: ředitel Diecézní charity Plzeň
Rodinný stav: ženatý, tři děti, dvě vnoučata

Jaké oblasti se věnujete a proč?

Od roku 1993 se věnuji sociální politice. Aktivně jsem se podílel na nastavení pravidel pro sociální politiku jak v oblasti legislativní, tak v budování sítě sociálních služeb a vzniku komunitního plánování. V posledních letech se zaměřuji i na změnu systému ve zdravotnictví – zejména v krajských nemocnicích.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci podporovat stabilitu zdravotnictví a sociálních služeb a zároveň i rozhodnutí mladých lidí studovat tyto obory. Nadále budu usilovat o podporu investic do služeb poskytovaných neziskovými organizacemi. Zasadím se o nastavení srozumitelného prostředí a rovných pravidel pro fungování těchto služeb. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Volný čas nejraději trávím s rodinou a vnoučaty v přírodě. Chodím do divadla a za kulturou. Miluji turistiku, jízdu na kole a na koloběžce. Ale zásadně bez hudby v uších – potřebuji naslouchat přírodě. Už několik let každý den nachodím minimálně 7 kilometrů pěšky, jinak neusnu. 

8. Jaroslav Šíma

59 LET, SPÁLENÉ POŘÍČÍ, PŘEDSEDA KRAJSKÉ AGRÁRNÍ KOMORY, ADS

Motto: Co tě nezabije, to tě posílí. 
Profese: předseda představenstva Osecké zemědělské a obchodní společnosti a.s.
Rodinný stav: ženatý, dvě děti

Jaké oblasti se věnujete?

Jsem předsedou Krajské agrární komory a členem představenstva Agrární komory České republiky. Starám se o 3 500 ha zemědělské půdy, 2 300 kusů hovězího dobytka. V současné době mám celkem 65 zaměstnanců.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci zlepšit mediální obraz zemědělství. Zemědělství je jen jedno – bez ohledu na to, zda „malé“ či „velké“. Existuje jen dobrý nebo špatný hospodář. Kromě aktivní účasti na dění v Agrární komoře je potřeba především na úrovni krajů postavení zemědělců hájit a pravdivě o nich informovat.

Jak trávíte svůj volný čas?

Jsem pracovně dost vytížený, a tak jsem rád, že se jednou až dvakrát za týden s kolegou dostanu na tenis. Ten pro mě představuje nejlepší relax. Dvakrát za zimu taky jezdíme do Rakouska lyžovat. 

9. Josef Kutil

62 LET, HRÁDEK U SUŠICE, STAROSTA OBCE, NESTRANÍCI

Motto: Pravda nás osvobodí.
Profese: starosta obce Hrádek u Sušice
Rodinný stav: ženatý, tři děti, pět vnoučat

Jaké oblasti se věnujete a proč?

Jsem starosta obce, která má 1 400 obyvatel, předseda mikroregionu Střední Pošumaví, angažuji se v práci MAS Pošumaví, Euroregionu Šumava – Bavorský les a turistické oblasti Pošumaví. Věnuji se především ochraně životního prostředí, rozvoji venkova a cestovního ruchu. Nyní se v turistické oblasti Pošumaví propagujeme tento nádherný kraj, který oplývá krásou přírody i spoustou zajímavých památek a je ideální pro rodinnou rekreaci.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci zvýšit kvalitu života na venkově v Pošumaví a zabránit tak odlivu vzdělaných mladých lidí do velkých měst. Toho můžeme společně dosáhnout podporou podnikání a vznikem zajímavých pracovních příležitostí, zlepšováním dopravní infrastruktury, poskytováním dostupné lékařské péče a kvalitním školstvím v regionu. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Miluji horskou turistiku, houbaření a focení přírody. Skvěle si odpočinu i na kole. Na delší túry většinou vyrážíme s celou rodinou – nejraději máme rodnou Šumavu a Pošumaví. Tento kraj je pro mě celoživotní láskou a inspirací ve všech ročních obdobích.

10. Stanislav Antoš

54 LET, DOMAŽLICE, 1. MÍSTOSTAROSTA MĚSTA , KDU-ČSL

Motto: Viribus unitis – společnými silami. (František Josef I.) 
Profese: místostarosta Domažlic
Rodinný stav: ženatý, jedno dítě

Jaké oblasti se věnujete a proč?

Pohybuju se v oblasti komunální politiky v celé její pestré činnosti. Kvůli pověření

zastupitelstva mám nejvíc na zřeteli školství a lesní majetek města Domažlice a zajímám se také o složky integrovaného záchranného systému.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci zajistit dobrou dopravní obslužnost a podporovat všechna města a obce v Plzeňském kraji ve výstavbě obchvatů a moderních silničních i železničních komunikací. Dle mého názoru v rámci pravomocí kraje potřebujeme podpořit zdravotnictví, zejména krajské nemocnice a hasiče.   

Jak trávíte svůj volný čas?

Kromě času společně stráveného s rodinou pravidelně chodím do posilovny. Tam vždy hodím alespoň na chvíli všechny starosti za hlavu a skvěle se odreaguji. Mým dalším velkým koníčkem je historie a politika – jsem rád, že se i v práci mohu věnovat právě tomu, co mě nejvíc baví.

11. Pavel Raška

54 LET, MILEČ, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ZEMĚDĚLSKÉ SPOLEČNOSTI, ZASTUPITEL OBCE, ADS

Motto: Kdo není líný, ten si počká.
Profese: předseda představenstva Maňovická zemědělská a.s. 
Rodinný stav: ženatý, jedno dítě

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se zemědělství a komunální politice v obci.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci se zasadit o rovnost všech druhů podnikání v zemědělství. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Volný čas nejraději trávím na zahradě a při včelaření

12. Vladimír Duchek

55 LET, PLZEŇ 7, PROREKTOR ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY, NESTRANÍCI

Motto: Rozhodujeme vždy tak, jako by s námi hlasovali naši předci i naše děti.
Profese: prorektor Západočeské univerzity v Plzni
Rodinný stav: ženatý, dvě děti

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se ekonomice a školství. Jsem vysokoškolský učitel a bývalý ekonomický náměstek primátora Plzně.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci dosáhnout zvýšení hospodářské prosperity Plzeňského kraje.

Jak trávíte svůj volný čas?

Miluji divadlo, klasickou hudbu, turistiku a cestování.

13. Pavel Vaněk

66 LET, KONSTANTINOVY LÁZNĚ, LÉKAŘ, ZASTUPITEL OBCE, KDU-ČSL

Motto: Starého psa novým kouskům nenaučíš.
Profese: lékař
Rodinný stav: ženatý, tři děti, devět vnoučat 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se zdravotnictví a komunální politice, opakovaně jsem byl zvolen do Obecního zastupitelstva v Konstantinových Lázních.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci zlepšit dostupnost a úroveň zdravotní péče, pokračovat v práci pro obec.

Jak trávíte svůj volný čas?

Baví mě rekreační turistika, práce na zahradě a čas strávený s rodinou a vnoučaty.

14. Lukáš Jícha

25 LET, CHRÁST U PLZNĚ, BIOFARMÁŘ, ADS

Motto: Buď jsou výmluvy nebo činy.
Profese: bio farmář 
Rodinný stav: svobodný 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se zemědělství, vlastnictví půdy, územnímu rozvoji, legislativě, dotacím a ekonomickým strategiím. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci zlepšit přístup kraje k zemědělství, územnímu rozvoji, dotační politice a soběstačnosti. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Čas trávím především s rodinou.Věnuji se pěší turistice, posilování, navrhování a realizaci vodních děl na zadržování vody v krajině. Čtu odbornou literaturu.

15. Daniel Petříček

47 LET, PLZEŇ 2, ŘEDITEL GYMNÁZIA, NESTRANÍCI

Motto: Klidná síla.
Profese: ředitel školy 
Rodinný stav: ženatý, čtyři děti

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se oblasti školství a vzdělávání. Mladé vidím jako nositele naděje. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci přispět k udržení rovnováhy mezi odborným a všeobecným vzděláním.

Jak trávíte svůj volný čas?

Jsem skaut, vodák a tramp. Mám rád knihy, filmy a zpívání s přáteli. 

16. Věra Drahorádová

61 LET, ŽELEZNÁ RUDA, UČITELKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE, KDU-ČSL

Motto: Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. (Albert Einstein)
Profese: učitelka základní školy
Rodinný stav: vdaná, dvě děti, dvě vnoučata

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se školství, kultuře a sociální oblasti.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci dosáhnout zlepšení služeb pro sociálně potřebné, ať už v produktivním nebo postproduktivním věku. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Nejraději trávím čas s rodinou a prací na zahradě. Mám ráda turistiku, knihy, studium cizích jazyků a hru na housle.

17. Pavel Netrval

47 LET, DOLNÍ LUKAVICE, ZEMĚDĚLEC, ADS

Profese: zemědělec, sadař, zastupitel 
Rodinný stav: ženatý, dvě děti

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se rozvoji regionu jižního Plzeňska a udržitelného zemědělství.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci dosáhnout zlepšení infrastruktury venkovských oblastí a revitalizace krajiny s prioritou zadržení dostatku vody. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Volný čas trávím aktivním odpočinkem – v zimě na lyžích a běžkách, v létě na kole či chozením po horách, myslivostí a včelařením.

18. Pavel Čapek

44, LET, KAMENNÝ ÚJEZD, LÉKAŘ, NESTRANÍCI

Motto: Snadno se nevzdávám.
Profese: lékař
Rodinný stav: ženatý, dvě děti 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Politika mě zajímá obecně. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci se zasadit o zachování dostupnosti zdravotnických služeb. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Mám rád práci na zahradě, knihy a hraji volejbal.

19. Miloš Pešek

70 LET, PLZEŇ 3, LÉKAŘ-ONKOLOG, PŘEDNOSTA KLINIKY, KDU-ČSL

Motto: Strom se pozná po ovoci. 
Profese: lékař, pneumolog a klinický onkolog, přednosta kliniky 
Rodinný stav: ženatý, tři děti, sedm vnoučat, jeden pravnuk 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se zdravotnictví a koordinaci zdravotnických služeb v regionu.   

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci se podílet na vypracování systému a pravidel spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními v kraji. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Mám rád hudbu, sport a literaturu, z odborných zájmů je to genetika a imunologie.      

20. Stanislav Decker

48 LET, STAŇKOV, PORADCE PRO MANAGEMENT A VÝŽIVU SKOTU, ADS

Motto: Štěstí není něco hotového, pochází z našich vlastních činů.
Profese: poradce pro managment a výživu skotu 
Rodinný stav: ženatý, dvě dě

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Jsem pro podporu zemědělství v Čechách. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci získat maximální podporu pro rozvoj zemědělství a venkova. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Sportem. Hraji hokej a tenis. Rád jezdím na kole a chodím po horách.      

21. Jaroslav Pleticha

35 LET, KLATOVY, ŘEDITEL ZUŠ, NESTRANÍCI

Motto: Štěstí přeje připraveným.
Profese: ředitel základní umělecké školy 
Rodinný stav: rozvedený, dvě děti 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se kulturním institucím a školství.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci dosáhnout větší propojenosti vzdělávacích a kulturních institucí, zlepšit podmínky jejich provozu a financování.  

Jak trávíte svůj volný čas?

Jsem aktivní člen hudebních uskupení v regionu, hraji na klavír a sportuji – v poslední době jsem si oblíbil dogtrekking.     

22. Stanislava Fojtíčková

57 LET, STARÉ SEDLIŠTĚ, RADA STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU, KDU-ČSL

Motto: Víc než být pochopen, druhé chci chápat, víc než být milován, chci lásku dáva. (píseň sv. Františka)
Profese: rada Státního pozemkového úřadu 
Rodinný stav: vdaná, pět dětí, jedno vnouče

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se komunální politice na zkvalitnění života na vesnici.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci se zasadit o zkvalitnění života na vesnici podporou smysluplných projektů 

Jak trávíte svůj volný čas?

Čas trávím udržováním místního kostela a fary, hraji na varhany, vedu mládež k hudbě.

23. Robert Frouz

52 LET, BOR U TACHOVA, JÁHEN, NESTRANÍCI

Motto: Měj v sobě kořen lásky, protože z tohoto kořene nemůže vzejít nic jiného, než láska. (sv. Augustin)
Profese: jáhen 
Rodinný stav: ženatý, tři děti

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se rozvoji co nejpestřejší občanské společnosti. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci se zasadit o funkční a navzájem propojenou síť různých občanských aktivit. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Mám rád pobyt v přírodě, zejména dlouhou chůzi krajinou.   

24. Jiří Podlipný

51 LET, PLZEŇ 1, LÉKAŘ-PSYCHIATR, NESTRANÍCI

Motto: Miluj svého bližního jako sám sebe.
Profese: lékař psychiatr, odborný asistent LF 
Rodinný stav: ženatý, dvě děti 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se přeshraniční spolupráci s Bavorskem a zlepšení kvality psychiatrické péče.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Jde mi o otevřenou duševně zdravou společnost. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Mám rád hudbu, hru na klavír a nejvíc si odpočinu při běhání.    

25. Pavel Janouškovec

61 LET, PLZEŇ 2, ŘEDITEL MĚSTSKÉ CHARITY PLZEŇ, PŘEDSEDA KONTR. VÝBORU ZMP, KDU-ČSL

Profese: ředitel Městské charity Plzeň 
Rodinný stav: ženatý, pět dětí, jedno vnouče

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se sociální oblasti, dále pracuji v kontrolním výboru města Plzně a ve finančním výboru na Slovanech. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci věnovat dostatečnou pozornost sociální oblasti.

Jak trávíte svůj volný čas?

Čas trávím rybařením, tenisem a rád se věnuji svému vnoučkovi.

26. Václav Kubernát

41 LET, PLZEŇ 3, HLAVNÍ MANAŽER, NESTRANÍCI

Motto: Rozvíjíme náš region.
Profese: hlavní manažer MAS Radbuza, z.s. 
Rodinný stav: ženatý, dvě děti

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se především oblasti regionálního rozvoje a dotační politice. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci zachovat minimálně ve stávající míře podporu venkova, obcí, podnikatelů a neziskových organizací v celém kraji. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Sbírám poštovní známky, rád sportuji a sleduji sport, mnoho koníčků společně s rodinou.

27. Petr Vrobel

54 LET, STARÝ PLZENEC, GRAFIK, UČITEL, NESTRANÍCI

Motto: Usměj se na svět a on ti to vrátí. (píseň Samsona Lenka)
Profese: učitel, grafik 
Rodinný stav: ženatý, pět dětí

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

V politice se dlouhodobě věnuji oblasti kultury, vedl jsem Kulturní komisi ve Starém Plzenci, učím na Fakultě designu Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci podporovat veškeré smysluplné kulturní akce v rámci kraje i EU a bojovat o jejich rozmanitost.

Jak trávíte svůj volný čas?

Mám rád hudbu, literaturu, tenis, cestování, chodím na koncerty, do divadla a do kina.  

Jak trávíte svůj volný čas?

Mám rád hudbu, literaturu, tenis, cestování, chodím na koncerty, do divadla a do kina.  

28. Ivo Kadlec

65 LET, DOMAŽLICE, LÉKAŘ-STOMATOLOG, KDU-ČSL

Motto: Ať se daří… 
Profese: zubní lékař 
Rodinný stav: ženatý, čtyři děti, čtyři vnoučata 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se kulturní a zdravotní oblasti.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci zajistit, aby Domažlická nemocnice pro občany regionu skutečně plnila své poslání.

Jak trávíte svůj volný čas?

Mám rád cykloturistiku a tenis, vše rekreačně.         

29. Jana Středová

41 LET, STŘÍBRO, VEDOUCÍ DOMOVA PRO SENIORY, NESTRANÍCI

Motto: Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. (Jan Werich)
Profese: vedoucí domova pro seniory 
Rodinný stav: vdaná, dvě děti

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Prioritou je pro mě komplexní pohled na zdravotně sociální oblast.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci zlepšit dostupnost zdravotních a sociálních služeb napříč krajem.

Jak trávíte svůj volný čas?

Relaxuji s rodinou a naší čtyřnohou smečkou.

30. Tomáš Bernhardt

52 LET, PLZEŇ 3, HISTORIK, KDU-ČSL

Profese: historik 
Rodinný stav: rozvedený

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Mám blízko ke kultuře. Zajímám se o sféru neziskových organizací v oblasti sociální péče.  

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci podporovat aktivity, které se budou podílet na utváření rozvoje obou oblastí.

Jak trávíte svůj volný čas?

Čtu, studuji historii, toulám se krajem, fotím, točím na kruhu hrnečky a zahradničím. 

31. Josef Švéda

47 LET, STARÝ PLZENEC, VEDOUCÍ VÝROBY, NESTRANÍCI

Motto: Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. (Albert Einstein)
Profese: vedoucí výroby 
Rodinný stav: ženatý, jedenáct dětí

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Jsem aktivní v kulturním dění ve městě, spolupořádám kulturní a benefiční akce související s historií města.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci podporovat spolky a místní organizace ve městech a obcích Plzeňského kraje, prosadit pro ně větší finanční, případně i administrativní podporu. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Především se věnuji své velké rodině, pak je to hudba, divadlo a pořádání kulturních akcí.

32. Jiří Basl

51 LET, CHVÁLENICE, STROJNÍ INŽENÝR, KDU-ČSL

Motto: Věřím, že mohu pomáhat! 
Profese: strojní inženýr 
Rodinný stav: ženatý, jedno dítě

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se komunální politice, občanské společnosti a spolkové činnosti.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci dosáhnout zlepšování a udržení demokratických principů jako základ svobodného života, podpořit budování dopravní infrastruktury a spolkovou činnost.

Jak trávíte svůj volný čas?

Zajímám se o dějiny obce, literární činnost, pořádání kulturních akcí.  

33. Karel Petráň

63 LET, SVOJŠÍN, STAROSTA OBCE, NESTRANÍCI

Motto: Nečekej nic od člověka, který nepracuje pro věčnost, ale jen pro svůj vlastní život. (Antoine de Saint-Exupéry)
Profese: starosta obce Svojšín 
Rodinný stav: ženatý, jedno dítě

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se komunální politice, jsem v předsednictvu SMS ČR Plzeňského kraje, kde zastupuji problémy malých obcí. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci se zasadit o větší provázanost kraje a obcí, řešení ekonomických problémů obcí a péči o krajinu a zadržování vody v ní. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Věnuji se turistice, hudbě, pořádání kulturních akcí a opravy památek. Jsem také aktivní v místních spolcích

34. František Kopecký

54 LET, LUŽENIČKY, STAROSTA OBCE, NESTRANÍCI

Motto: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám.
Věk: 54 let 
Profese: starosta obce Luženičky 
Rodinný stav: ženatý, tři děti, tři vnoučata

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se komunální a regionální politice.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci dosáhnout většího zapojení obyvatel do komunální politiky a zasadím se o lepší dopravní propojení na trase Plzeň-Domažlice-Folmava. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Mám rád zahradničení a sadařství, detektivní a historické knihy a vaření.

35. Kamil Tichota

36 LET, PLZEŇ 3, UČITEL ZŠ, HUDEBNÍK, NESTRANÍCI


Profese: učitel ZUŠ, hudebník 
Rodinný stav: ženatý, dvě děti 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se hlavně tématům týkajících se vzdělání a kultury.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci klást důraz na vzdělání, kulturu a kultivovanost mezilidských vztahů tam, kde žijeme.

Jak trávíte svůj volný čas?Ve volném čase nejraději vyrážím do přírody, rekreačně sportuji, hraji fotbal, jezdím na kole a rybařím.      

36. Karel Špaček

48 LET, POBĚŽOVICE, GEOFYZIK, MOTORISTICKÝ PUBLICISTA, NESTRANÍCI

Motto: Nepropadat panice.
Profese: geofyzik, motoristický publicista 
Rodinný stav: svobodný 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Dosud jsem se politice nevěnoval. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci se zasadit o lepší informovanost o možných volnočasových aktivitách v přírodě, kvalitnější infrastrukturu a podporu menších sídel. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Mám rád výlety do přírody, motorsport a kulturní akce.

37. Kateřina Podaná

39 LET, ÚJEZD NADE MŽÍ, PROJEKTOVÁ MANAŽERKA, NESTRANÍCI

Motto:  Nepropadejte panice. (Douglas Adams)
Profese: projektová manažerka 
Rodinný stav: vdaná, tři děti 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Chci se věnovat především podpoře drobných podnikatelů jako základ pro zdravou občanskou společnost a udržitelný rozvoj kraje. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci, aby se jim v našem kraji dařilo dobře, abychom si vážili jejich práce tak, aby neodešli jinam nebo nemuseli s podnikáním končit. 

Jak trávíte svůj volný čas?Nejraději jsem s dětmi a na zahradě.  

38. Alena Průchová

64 LET, HORAŽĎOVICE, RADNÍ MĚSTA, KDU-ČSL

Motto: Úsměv má hodnotu milionu korun, a přitom nestojí ani haléř.
Profese: radní města Horažďovice, bývalá ředitelka křesťanské MŠ
Rodinný stav: vdaná, dvě děti, čtyři vnoučata

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se školství a sociálním službám – pracuji jako předsedkyně sboru pro občanské záležitost. Vítám do života občánky, kteří sotva spatřili světlo světa a navštěvuji občany města – seniory, při jejich životních jubileích. V současnosti – ještě komunitnímu plánování sociálních služeb v ORP Horažďovice.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Zvýšit kvalitu života občanů a podpořit důstojné stárnutí, prostřednictvím budování potřebných služeb, občanských aktivit a podmínek pro duševní a tělesnou relaxaci a vytváření pocitu bezpečí.

Jak trávíte svůj volný čas?

Práce na zahrádce, vycházky do přírody, zpěv – členka PSP Prácheň, četba a křížovky.

39. Václav Cejthamr

56 LET, PLASY, MANAŽER, VĚDECKÝ PRACOVNÍK, KDU-ČSL

Motto: Humanita a demokracie nad nelidskostí a totalitou.
Profese: manažer a vědecký pracovník 
Rodinný stav: ženatý, dvě děti

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se podnikohospodářské a národohospodářské problematice a jejímu propojení s vědou, výzkumem a udržitelným vývojem. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chtěl bych podpořit soulad hospodářského a společenského pokroku v kraji se zachováním životního prostředí pro budoucí generace. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Volný čas trávím pobytem v přírodě, prací na zahradě, četbou nebo sledováním filmů

40. Jana Černíková

56 LET, BLOVICE, KOORDINÁTORKA CÍRKEVNÍCH ŠKOL, NESTRANÍCI

Motto: Kde je vůle, tam je cesta.
Profese: koordinátor církevních škol a školských zařízení 
Rodinný stav: vdaná, čtyři děti 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Pracuji jako zastupitelka města Blovice, vedoucí sociální komise a členka kontrolního výboru a kulturní komise. Zastupuji obyvatele obce Štítov a Blovickou farnost. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Ráda bych nabídla své profesní i životní zkušenosti v oblasti sociální a školství. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Mám ráda tenis, turistiku a scrabble.

41. Bohumil Rydrych

41 LET, PLZEŇ 2, GASTRONOMICKÝ PORADCE, KDU-ČSL

Motto: Vím pro co žiju, proto žiju – nepřežívám. 
Profese: gastronomický poradce 
Rodinný stav: ženatý

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Mojí prioritou je kultura a bezpečnost.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci zajistit větší bezpečnost v kraji a nabídnout více kulturních zážitků pro občany. 

Jak trávíte svůj volný čas?

Věnuji se rodině, fotografování, vaření a psaní kuchařek.

42. Petr Pelikán

64 LET, SPÁLENÉ POŘÍČÍ, DŮCHODCE, NESTRANÍCI

Motto: Velikost člověka se nepozná podle toho, jak plní úkoly které si předsevzal, ale jak se postaví k úkolům, které před něj postavili jiní. (Jan Patočka)
Profese: důchodce 
Rodinný stav: ženatý, dvě děti, čtyři vnoučata 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se ekologii a životnímu prostředí, pracoval jsem 30 let v ekologicky zaměřených neziskových organizacích. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci se podílet na zlepšení stavu životního prostředí.

Jak trávíte svůj volný čas?

Volný čas trávím s rodinou a v Ekologickém centru ve Spáleném Poříčí.    

43. Jan Kadlec

61 LET, KDYNĚ, ZEMĚDĚLSKÝ INŽENÝR, KDU-ČSL

Motto: Buďme dobří.
Profese: zemědělský inženýr 
Rodinný stav: ženatý, čtyři děti, osm vnoučat  

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se vnitrostranické činnosti, vedení okresní organizace a činnosti v komisi životního prostředí a zemědělství.  

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci usilovat o výstavbu přehrady a propojení vodních zdrojů a vodovodů.  

Jak trávíte svůj volný čas?

Rád jezdím na kole a pracuji na zahradě

44. Petr Pavlas

33 LET, KLATOVY, VYUČUJÍCÍ FF ZČU, VÝZKUMNÍK AV ČR, KDU-ČSL

Motto: Všichni chtějí naše dobro. Nenechme si ho vzít.
Profese: výzkumník Akademie věd ČR a vyučující FF ZČU v Plzni 
Rodinný stav: ženatý, čtyři děti 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Sleduji regionální politiku, jsem kompetentní především v oblasti školství, vzdělávání, kultury a vědy. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Mojí prioritou je v uvedených oblastech úžeji propojit Plzeň s dalšími významnými městy v kraji, a to formou navázání nové a prohloubením stávající univerzitní, neziskové a podnikatelské spolupráce.

Jak trávíte svůj volný čas?

Volný čas trávím s rodinou, četbou, diskusí s přáteli, výlety do přírody a také přednáškami.     

45. Vlastimil Stříbrný

20 LET, PLZEŇ 3, STUDENT, KDU-ČSL

Motto: Kdybych věděl, že zítra bude konec světa, ještě dnes bych šel zasadit jabloň. (Martin Luther)
Profese: student  
Rodinný stav: svobodný  

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Chci se věnovat regionálnímu rozvoji a kultuře, jelikož jsou často opomíjeny, a to chci změnit. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci, aby náš kraj vzkvétal i mimo velká města, aby lidé žijící na venkově měli podobný komfort života jako ti v městech.  

Jak trávíte svůj volný čas?

Rád čtu, věnuji se sebevzdělávání, sledování seriálů a politice.

46. Radim Teodor Bílek

37 LET, ŠTĚNOVICE, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK PRO RODINY, KDU-ČSL

Motto: Život je boj, proto nestůj a bojuj.
Profese: sociální pracovník pro rodiny s dětmi 
Rodinný stav: ženatý, dvě děti

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se sociální politice. Hodnoty jako je láska, rodina, vztahy a podpora mladých rodin má pro mě vysokou prioritu. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci se zasadit o podporu bydlení, zvyšování daňové slevy na děti pro pracující rodiče a zpřístupnění hypotečních úvěrů.

Jak trávíte svůj volný čas?

S celou rodinou moc rádi jezdíme na kajaku a na kole.      

47. Jiří Jukl

72 LET, HARTMANICE, DŮCHODCE, KDU-ČSL

Motto: Nekonej druhým to, co nechceš, aby bylo konáno tobě.
Profese: lesník, starosta, důchodce 
Rodinný stav: ženatý, dvě děti, tři vnoučata 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Byl jsem 25 let starostou města, předsedou kulturní komise Plzeňského kraje a dobrovolným ochránce přírody v CHKO Šumava. Věnuji se kultuře a památkové péči.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci podpořit obce v jejich úsilí o zlepšování vztahu občanů k údržbě krajiny.

Jak trávíte svůj volný čas?

Mám rád myslivost – péči o zvěř a ochranu životního prostředí a kulturu.

48. Dita Kovářová

50 LET, KOLOVEČ, ŘEDITELKA ZŠ A MŠ, KDU-ČSL

Motto: Jenom život, který žiji i pro ostatní, stojí za to žít. (Albert Einstein)
Profese: ředitelka ZŠ a MŠ 
Rodinný stav: vdaná, dvě děti, jedno vnouče  

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuje se školství a chovatelství drobného zvířectva.  

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci se zasadit o rozvoj a obnovu vesnic, podporu mimoškolních aktivit, prohloubení mezilidských vztahů a zachování tradic.  

Jak trávíte svůj volný čas?

Volný čas trávím s rodinou, věnuji se chovatelství, kresbě a malbě.

49. Anna Sivčáková

55 LET, NOVÉ MITROVICE, STAROSTKA OBCE, KDU-ČSL

Motto: Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň jim ty.
Profese: vedoucí prodejny, neuvolněná starostka obce  
Rodinný stav: vdaná, tři děti

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

V komunální politice pracuji téměř 25 let, protože mi záleží na naší obci a jejích obyvatelích.

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci se zaměřit na řešení likvidace odpadních vod, a to výstavbou DČOV.  

Jak trávíte svůj volný čas?

Ráda jezdím na kole, navštěvuji kulturní památky a krásy naší vlasti a ráda i posedím s přáteli. 

50. Stanislav Šec

37 LET, PLZEŇ 3, MÍSTOSTAROSTA MĚSTSKÉHO OBVODU, KDU-ČSL

Profese: místostarosta Plzeň 3, Software Developer 
Rodinný stav: ženatý, čtyři děti 

Jaké oblasti se v politice věnujete a proč?

Věnuji se rodinné politice, protože bez rodičů nejsou děti a bez dobře vychovaných dětí není budoucnost. 

Čeho konkrétně chcete v této oblasti dosáhnout?

Chci usilovat o vytvoření krajské koncepce rodinné politiky a její naplňování.  

Jak trávíte svůj volný čas?

Volný čas trávím s rodinou na zahradě a čtením.