VOLEBNÍ PROGRAM - BEZPEČNOST

Bezpečnost občanů a majetku v Plzeňském kraji

„Kraj má nezastupitelné místo při mimořádných a krizových situacích. Jsme si vědomi důležitosti krajského systému krizového řízení. Zároveň víme, že významnou složkou Integrovaného záchranného systému jsou jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Jsou to často místní dobrovolní hasiči, kteří jako první zasahují a zachraňují životy a majetek.“

  • Nadále budeme cíleně podporovat obce zřizující jednotky dobrovolných hasičů, obnovu a rozvoj hasičské techniky pro rychlý, efektivní, bezpečný a profesionální zásah i v těch nejnáročnějších podmínkách. Chceme, aby hasičské jednotky disponovaly vybavením vysoké technické úrovně.

  • Chceme pokračovat v dobré spolupráci kraje s Hasičským záchranným sborem ČR s cílem efektivního využití techniky a financí, které jsou v kraji k dispozici.

  • Budeme dále rozvíjet podmínky pro činnost krajské zdravotnické záchranné služby. V každém místě Plzeňského kraje se musí občanům dostat včasné zdravotní pomoci. V mnohem větší míře budeme podporovat osvětu směřující k záchraně lidského života.

  • Zaměříme se na zvýšení ochrany vodárenských toků, zejména povodí řeky Úhlavy, která zásobuje vodou jak plzeňskou, tak klatovskou sídelní aglomeraci.

  • S pomocí kvalitnějšího monitoringu budeme podporovat dobudování účinných protipovodňových opatření v rámci celého kraje. Chceme, aby se kraj podílel na projektové přípravě výstavby protipovodňových ochranných systémů v obcích tak, aby vytvořil podmínky pro realizaci protipovodňových opatření ze strany státu.

  • Zlepšením plynulosti dopravy se zaměříme na snížení dopravní nehodovosti. Ve spolupráci s ŘSD a SŽDC budeme pokračovat modernizaci dopravní infrastruktury. Budeme podporovat výstavbu obchvatů obcí a měst, prioritní bude oprava silnic a mostů v havarijním stavu a řešení možných kolizních míst železničních přejezdů. Budeme spolupracovat s obcemi ve snaze o kontrolu dodržování rychlosti nebo omezení průjezdu kamionů.

  • Chceme podpořit rozvoj a provoz krizového systému pomoci lidem, kteří se cítí ohroženi na svých právech a životech, podpoříme účinnou pomoc proti domácímu násilí, včetně násilí na seniorech.