VOLEBNÍ PROGRAM - ROZVOJ VENKOVA

Program rozvoje venkova v Plzeňském kraji

„Do podpory obcí a rozvoje venkova jsme v uplynulých čtyřech letech investovali nejvíce financí v historii kraje. V tomto trendu chceme pokračovat, neboť kraj má, vyjma Plzně – své metropole, venkovský charakter. Za přirozeného partnera krajské samosprávy považujeme již od roku 1999 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, další dobrovolné svazky obcí a Místní akční skupiny MAS), které jsou tvořeny ve vyváženém poměru zástupci samosprávy obcí, místních živnostníků, podnikatelů a neziskového sektoru. Naším cílem je podpora malých podniků a také posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti zemědělské výroby v kraji. Chceme, aby se zastavil odliv obyvatel z venkova, proto budeme usilovat o zlepšení jejich životních podmínek. V každé obci Plzeňského kraje musí být důstojné podmínky pro kvalitní pracovní, vzdělávací i volnočasové aktivity včetně funkční dopravní infrastruktury.“

  • Programem rozvoje a stabilizace venkova podpoříme projekty malých i větších obcí všech okresů.

  • Podpoříme poptávku po regionálních zemědělských produktech. Budeme systematicky podporovat místní producenty a propagovat regionální produkty včetně specializované výroby (včelařství, ovocnářství, drobné chovatelství a zahrádkářství).

  • Podpoříme rozvoj vodovodní infrastruktury v malých obcích. Pomůžeme obcím v řešení nedostatku vody i jejímu zadržení v krajině.

  • Zasadíme se o rozvoj rychlého internetového připojení a možností využívání chytrých technologií v celém kraji.

  • Za významnou považujeme podporu spolkové činnosti jako nositele kulturního a společenského oživení obcí.

  • Budeme rozvíjet podmínky pro sportování v celém kraji, zejména tam, kde jsou ke sportu vedeny děti.

  • Ve spolupráci s obcemi budeme hledat řešení nedostatku sociálního bydlení, chceme citlivě integrovat rodiny zahraničních pracovníků a eliminovat rizika sociální vyloučenosti.

  • Malým obcím poskytneme metodickou podporu k čerpání dotací, orientaci v nové legislativě a vytváření projektové dokumentace.

  • V nejmenších obcích budeme podporovat zachování venkovských prodejen.